Bezwaar

Drs L.H.J. Mennen

 

College van Burgemeester en wethouders

Van Horst aan de Maas

Postbus 6005

5960 AA  Horst aan de Maas

 

Meterik, 28 januari 2022

 

Betreft: bezwaarschrift

Uw kenmerk: 31027/ 11  3040

Datum brief:14 januari 2022

 

Geachte lezer(es),

 

Bij nader inzien besluit ik toch bezwaar aan te tekenen tegen een besluit van uw gemeente waarvan u mij nooit in kennis hebt gesteld. Dit vind ik op zijn minst verwijtbaar.

Via mijn bewindvoerder ben ik op de hoogte gesteld dat u hem een schrijven hebt doen toekomen in verband met een (voorgenomen) korting op mijn PW-uitkering.

Dergelijke vormen van communicatie zijn, in mijn herinnering, ook de achterliggende reden waarom ik de feiten gepleegd heb, waardoor de gemeente Horst aan de Maas tot deze bestuurlijke boete gekomen is.

Er staat me iets van bij dat ik rond kerst- en oud en nieuw met name me denigrerend naar ambtenaren (1) danwel opdrachtnemers, althans werkneemsters (1) van uw gemeente heb uitgelaten.

Ik ben verbaal, althans schriftelijk, althans per mail nogal uit de bocht gevlogen om hetzelfde als hierboven benoemd feit. Er werd niet met mij gepraat maar over mij.

Daarnaast, en dat heb ik een aantal, althans zeker een, mail(s) aangegeven dat ik de boete buiten proporties vind.

Een waarschuwing over mijn mail-gedrag had ik al eerder gehad, in die zin vind ik een boete nu wel op zijn plaats, maar het lijkt me gewoon menselijk om deze boete te halveren.

Verder wordt de inhoud van mijn mails ‘grens-overschrijdend’ genoemd. Dat vind ik een zeer subjectief begrip. Toen mij ooit werd gezegd dat ik een varkenskop had, vond ik dat geen enkel probleem en al helemaal niet grensoverschrijdend. Voor de term ‘kutfeut’ geldt hetzelfde.

Zeer ernstige misdragingen zijn misdragingen om bijvoorbeeld iemand met fysiek geweld naar de grond te werken of bedreigen.

Daar is bij mijn weten in mijn mails en gedrag geen sprake van en in feitelijk gedrag of verbale uitingen al helemaal niet.

 

Vandaar bij deze het vriendelijke, doch uitdrukkelijke en dringende verzoek, om in deze de opgelegde boete te halveren.

Dat dat dan boekhouding eventueel niet anders op te lossen valt dan na een verlaging van mijn uitkering vervolgens een verhoging toe te passen, of te weinig uitgekeerde uitkering later alsnog uit te keren is niet mijn probleem.

Met een beetje creatief boekhouden is daar vast een oplossing voor te vinden.

 

Hoogachtend,

 

Lars Mennen

 

P.S. Het lijkt me uit voorgaande duidelijk dat ik op zich niet zozeer een bezwaar heb tegen de boete op zich, alswel tegen de hoogte ervan.

 

P.P.S. Wat is eigenlijk het beoogd doel van deze boete? Zoals mogelijk bekend heb ik een totale schuld van € 181.624,83.

 

Dan maakt een gebrek aan inkomen van € 500.- niet echt veel uit.

Vechten, vallen en opstaan