Bepalingen
Lars Mennen (in het volgende: ik) heeft deze WordPress website met aandacht, zorg en nauwgezetheid samengesteld en is in zijn eigendom en beheer.

Voor het ononderbroken en/of foutloos functioneren van deze website ben ik niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk.

De gebruiker van websites alsmede deze website moet zelf zorgen voor een eigen en actuele internetbeveiliging tegen elke vorm van schadelijke software op het internet en is alleen zelf hiervoor aansprakelijk en verantwoordelijk. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook die in enig opzicht verband houdt met of voorkomt uit het gebruik van deze website.

Ik behoud mij het recht voor om op de website wijzigingen op elk gewenst moment aan te brengen zonder hiervan voorafgaand melding te maken.

Het is toch mogelijk dat informatie op deze website onjuist, onvolledig en/of niet voortdurend actueel is. Voor onjuiste en/of onvolledige informatie en schrijffouten alsmede voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie aanvaard ik geen aansprakelijkheid. Aan mogelijke onjuiste, onvolledige en/of niet actuele informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De betreffende verwijzingen naar bestanden gekoppeld aan externe links en websites van derden zijn alleen ter informatie voor de gebruiker. Ik ben voor de presentatie en inhoud van websites van derde partijen en gebruikte links niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk te stellen.

Ik heb het auteursrecht op deze website. De verveelvoudiging, opslag, verspreiding of openbaarmaking van de inhoud of delen van deze website is niet toegestaan.

Het Nederlands Recht is op deze disclaimer van toepassing. Ongeacht mogelijke taalfouten blijft de disclaimer onverminderd van kracht.

U stemt met deze disclaimer in door het gebruik van deze website.

Privacyregelement- Algemene Verordening Gegevensbescherming, 2018
Deze website bevat géén contactformulier, géén commentaarveld en géén andere onderdeel waar persoonsgegevens ingevuld, verstuurd en/of bewaard kunnen worden. Op deze website worden daarom géén persoonsgegevens opgevraagd en/of digitaal opgeslagen.

Cookies – Het gebruik van een handvol cookies op deze website is uitsluitend bedoeld voor een goede werking van deze website. Cookies worden door de browser op de harde schijf van laptop, iPad of smartphone opgeslagen. U kunt alleen zelf de cookies verwijderen en kijk op het internet hoe dat gaat.

Dataveiligheid – Ik heb voldoende plugins voor veiligheid e.a. geïnstalleerd. U kunt zelf veel aan dataveiligheid doen. Zorg voor een actuele systeem- en browserversie, gebruikt een actueel antivirusprogramma, gebruik sterke wachtwoorden en/of een passwordmanager, maak regelmatig externe kopieën op USB-stick of harde schijf, gebruik een VPN-dienst, ben voorzichtig met het openen van links in e-mails en apps, gebruik trackingblockers op de browser en versleutel met externe programma’s uw persoonlijke gegevens. Op deze manier heeft een sterke internetbeveiliging op laptop, desktop, tablet of smartphone.

Foto’s – De gebruikte foto’s op deze website zijn allemaal rechten- en licentievrij en afkomstig van het internet van www.pixabay.com.